Begeleid Zelfstandig Leren

 Werkgroep Handel
 
 
Begeleid zelfstandig leren is een geschikte methode om componenten van ICT, zoals tekstverwerking, elektronisch rekenblad, elektronische communicatie aan te leren aan een heterogene groep leerlingen of collega's met een erg verscheiden voorkennis.

In de Werkgroep Handel werd een model uitgewerkt waarbij ICT zelf een belangrijke rol speelt. Centraal
staat een website waarin de leerstof wordt aangeboden. Deze leerstof is opgedeeld in min of meer zelf-
standige leereenheden. De leerling werkt met een studieplanner voor het af te leggen studietraject en de
te bereiken doelstellingen. Elke leereenheid bestaat uit theorie, praktijk, zelfevaluatie en docentevaluatie.

Het geheel is onafhankelijk van een elektronisch leerplatform. Het bestaande materiaal kan indien nodig
worden aangepast aan eigen noden.
 

 
Werkgroep Handel
  VVKSO - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL