Geïntegreerde oefening Informatica - tweede graad ASO / TSO / KSO / BSO

 

           

Martine De Belder

 
 
 

Didactische wenken

Het is zeker niet de bedoeling om met deze site de leerlingen de leerstof volledig zelfstandig te laten verwerken.

Afhankelijk van de leerlingengroep kunnen bepaalde deelprojecten wel als Begeleid Zelfstandig Leren gegeven worden.

Om te kunnen differentiëren zijn er extra opdrachten voorzien die de leerling zelfstandig kan maken. Je kunt de leerling ook vrij laten in de keuze van het onderwerp voor de extra oefening, zodat de leerling de aangeleerde vaardigheden eventueel kan toepassen op materiaal uit andere vakken.

Het staat de leraars vrij om onderling een keuze te maken in de opdrachten, welke zullen behandeld worden in het 3e jaar en welke in het 4e jaar. Hierbij moet uiteraard wel aandacht besteed worden aan de lestijden, want niet voor elke opdracht zijn evenveel lestijden nodig.

OVERZICHTSTABEL VAN DE LEERPLANONDERDELEN D/2011/7841/039
Mogelijke lestijden
aso/tso/kso
Multimedia
5
Tekstverwerking
11
Rekenblad
11
Presentaties
3

In studierichtingen waar “Algoritmisch denken” niet behandeld wordt, ontstaat vrije ruimte die kan aangewend worden voor de uitdieping van één of meer van de bovenstaande leerplanonderdelen of kan gebruikt worden voor het aanbrengen van andere actuele toepassingen die binnen de studierichting verantwoord zijn. De keuzes die gemaakt worden, worden bepaald door de vakwerkgroep van de school.

Het is wenselijk dat het onderdeel “Multimedia” uitgebreider aan bod komt in de studierichtingen, Bio-esthetiek, Creatie en mode, Fotografie, Grafische media, Hotel, Humane wetenschappen en alle kso-richtingen.