Begeleid Zelfstandig Leren - Elektronische communicatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL
 

Zoek het op

1 Hoe heet de webserver die geleverd wordt met Windows XP?

2 Een printserver kan een apparaat zijn. Zoek een leverancier van een dergelijk aparaat en leg de basisfunctionalitiet uit.

 

 

 

Start > Netwerken > Gebruik

Netwerkdiensten

Op een netwerk worden verschillende diensten aangeboden. Een pc die (een) dienst(en) aanbiedt, wordt server genoemd, een pc die er gebruik van maakt, heet client of werkstation.

Je kunt elke pc in principe in een netwerk plaatsen. Aan een server worden meestal hogere eisen gesteld wat betreft harde schijf(ven), werkgeheugen, netwerkverbinding en processor omdat hij instaat voor speciale netwerktaken. Afhankelijk van de taak die hij vervult worden de volgende begrippen gebruikt:

·         File server of bestandsserver. Een file server of bestandsserver geeft de netwerkgebruikers toegang tot gemeenschappelijke harde schijven, gegevens of andere opslagmedia zoals optische schijven.

·         Printserver. Een print server zorgt voor de toegang tot een gemeenschappelijke printer.

·         Communicatieserver. De communicatieserver zorgt voor communicatiemogelijkheden naar buiten toe (via een modem, gateway of router) terwijl ook communicatie binnen het netwerk mogelijk is via bijvoorbeeld elektronische post of e-mail.

·         Toepassingsserver of application server. Een application server doet meer dan louter gegevens bewaren en ze van de ene gebruiker naar de andere doorsturen. Op een toepassingsserver kunnen programma’s lopen, zodat die server ook de verwerking van de gegevens op zich neemt en enkel de resultaten naar de gebruikers terugstuurt.

·         Beveiligings-  of Security server. Een security server is verantwoordelijk voor de beveiliging van de data op het systeem. Als een gebruiker zich aanmeldt op het netwerk zal hij/zij eerst gevalideerd worden (user validation). Na validatie krijgt de gebruiker zekere (door de systeembeheerder ingestelde) rechten, bijvoorbeeld toegangsrechten tot bepaalde bestanden en het recht om bepaalde configuraties te doen op het werkstation.

·         Back-upserver. Deze server biedt op het netwerk diensten aan om bepaalde gegevens op te slaan en een beveiligingskopie te voorzien. Om dit te realiseren moet wel meestal speciale software gebruikt worden.

·         Aanmeldingsserver. Een aanmeldingsserver zorgt ook voor een zekere beveiliging op het netwerk. Een gebruiker kan geen aanspraak maken op netwerkdiensten indien hij/zij zich niet aangemeld heeft. Dit gebeurt bij de aanmeldingsserver die de gebruikersnaam en wachtwoord controleert en dan alleen die diensten aanbiedt waartoe die persoon toegang mag hebben. De toegang tot die diensten zal ook gecontroleerd worden door de aanmeldingsserver.

·         Databaseserver. Deze server stelt één of meerdere databanken ter beschikking van de netwerkgebruikers. Meestal draait er ook specifieke software die ervoor zorgt slechts delen van de databank over het netwerk dienen verstuurd te worden en de databank efficiënt kan bevraagd worden.

·         Mailserver. Deze server zal toelaten dat de gebruiker via of van op deze server elektronische post kan versturen en opvragen.

·         Webserver. Dit is een server waar één of meerdere websites ter beschikking gesteld worden van de gebruikers van een lokaal netwerk, intranet, extranet of van het Internet.

·         Proxyserver. In een netwerk dat aangesloten is op een intranet of het Internet is een proxy-server een server die dienst doet als een schakel tussen het werkstation van een gebruiker en het Internet zodanig dat er ook voorzieningen getroffen worden voor de veiligheid. Een proxyserver draagt in zich ook meestal voorzieningen naar administratie, gebruikerscontrole en caching.

·         Domain Name Server. Dit is een server die de vertaling doet tussen een IP-adres van een domein van een webserver en de geregistreerde domeinnaam.

Deze lijst is zeker niet volledig. Door de snelle evolutie op informaticagebeid komen er ook steeds serverdiensten bij.

Vaak zal eenzelfde sterke computer al deze diensten of services op zich nemen of zullen meerdere van de bovenstaande diensten in één server gegroepeerd worden.