Begeleid Zelfstandig Leren - Gegevensbeheer met MS Access 2010
VVKSO - Martine De Belder - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen voor de extra oefening van de zelfevaluatie
 

2

MS Access en relationele databanken

3

Navigeren in gegevensbladweergave

4

Opmaak van de gegevensbladweergave

5

Snel een formulier maken

6

Zoeken en filteren

7

Gegevens aanpassen

8A

Een tabel ontwerpen - deel 1 (veldnamen, gegevenstype, beschrijving)

8B

Een tabel ontwerpen - deel 2 (veldeigenschappen en tabeleigenschappen)

8C

Een tabel ontwerpen - deel 3 (indexen en primaire sleutels)

9

Relaties tussen tabellen

10

Eenvoudige selectiequery's

11

Gebruik van speciale operatoren en functies in selectiequery's

12

Bijkomende mogelijkheden bij selectiequery's

13

Parameterquery's

14

Totaalquery's

15

Actiequery's

16

Een formulier ontwerpen

17

Eigenschappen van een formulier en objecten

18

De lay-out van een formulier wijzigen in ontwerpweergave

19

Navigatieformulieren en toepassingsonderdelen

20

Formulieren en subformulieren

21

Een rapport ontwerpen

22

Etiketten

23

Rapporten met groeperingen

24

Rapporten en subrapporten