Begeleid Zelfstandig Leren - Gegevensbeheer met MS Access 2013
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

  

 

 

 

 

 

 

 

Demo's

Gebruik van het lint
Het lint aanpassen
Kolommen blokkeren en verplaatsen
Zoeken naar records in een tabel
Gegevens filteren met selectie en filter
Gegevens filteren met formulierfilter
Vervangen van gegevens
Records toevoegen
Records verwijderen
Aanpassen van tabelstructuur
Tabelvalidatie instellen
Verwijderen, raadplegen en definiëren van subgegevensbladen
Werkwijze opnemen, verwijderen en verplaatsen van velden in queryraster
Gebruik van de opbouwfunctie voor expressies
Subformulier aanmaken in ontwerpweergave
Subrapport aanmaken in ontwerpweergave