Begeleid Zelfstandig Leren - Gegevensbeheer met MS Access 2013
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

  

 

 

 

 

 

 

 

Zelfevaluatie per leereenheid

Per leereenheid vind je hier extra oefeningen voor zelfevaluatie. Voor sommige leereenheden heb je extra databestanden nodig. Deze bestanden kun je rechtreeks vanuit de opgave openen of vanuit deze pagina. De oplossing van de oefeningen vind je terug bij de sleutels.

MS Access en relationele databanken
/
Navigeren in gegevensbladweergave
Data
Opmaak van de gegevensbladweergave
Data
Snel een formulier maken
Data
Zoeken en filteren
Data
Gegevens aanpassen
Een tabel ontwerpen - deel 1 (veldnamen, gegevenstype, beschrijving)
Data
Een tabel ontwerpen - deel 2 (veldeigenschappen, tabeleigenschappen)
Data
Een tabel ontwerpen - deel 3 (index, primaire sleutel)
Data
Relaties tussen tabellen
Data
Eenvoudige selectiequery's
Data
Gebruik van speciale operatoren en functies in selectiequery's
Data
Bijkomende mogelijkheden bij selectiequery's
Parameterquery's
Data
Totaalquery's
Data
Actiequery's
Data
Een formulier ontwerpen
Data
Eigenschappen van een formulier en besturingselementen
Data
Extra besturingselementen aan een formulier toevoegen
Data
Navigatieformulieren en toepassingsonderdelen
Data
Formulieren en subformulieren
Data
Een rapport ontwerpen
Data
Etiketten
Data
Rapporten met groeperingen
Data
Rapporten met subrapporten
Data

Alle evaluaties in afdrukbare vorm in één pdf-bestand.

Data van alle evaluaties in één zipbestand.