Begeleid Zelfstandig Leren - Gegevensbeheer met MS Access 2013
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

  

 

 

 

 

 

 

 

Modules

Werkomgeving van MS Access 2013

Een nieuwe lege database aanmaken, een bestaande database openen, gebruik van het lint en het navigatiedeelvenster, de werkbalk snelle toegang, de backstage gebruiken ...

MS Access en relationele databanken

Wat zijn bureaubladdatabases, tabellen, records, velden, de objecten van een database, naamgeving.

Navigeren in gegevensbladweergave

Navigeren met de navigatiebalk, via het lint en sneltoetsen.

Opmaak van de gegevensbladweergave

Rijhoogte en kolombreedte aanpassen, een kolom blokkeren, verplaatsen en verbergen, gegevens in een kolom sorteren, de gegevens opmaken.

Snel een formulier maken

Een snelformulier en gesplitst formulier aanmaken, aanpassingen aanbrengen in indelingsweergave en navigeren in formulierweergave.

Zoeken en filteren

Records opzoeken, een selectiefilter, filter en formulierfilter gebruiken. Ontdekken in welke situatie welke opdracht het best gebruikt wordt.

Gegevens aanpassen

Gegevens wijzigen en vervangen, records toevoegen en verwijderen, wijzigingen ongedaan maken.

Een tabel ontwerpen - deel 1 (veldnamen, gegevenstype, beschrijving)

Een tabel ontwerpen in gegevensbladweergave en in ontwerpweergave, toekennen van gepaste veldnamen, gegevenstype en beschrijving.  Gebruik van veldsjablonen.

Een tabel ontwerpen - deel 2 (veldeigenschappen, tabeleigenschappen)

Instellen van veldeigenschappen voor verschillende gegevenstypes. Tabeleigenschappen definiëren.

Een tabel ontwerpen - deel 3 (index, primaire sleutel)

Een enkelvoudige en meervoudige primaire sleutel op een tabel instellen. Een index op een veld plaatsen.

Relaties tussen tabellen

Een relatie tussen tabellen definiëren in het venster Relaties en via het deelvenster Lijst met Velden. Referentiële integriteit afdwingen. Relaties in gegevensbladweergave (subgegevensbladen).  Een relatierapport aanmaken. Ontwerpkenmerken van een database afdrukken.

Eenvoudige selectiequery's

Selectie van velden, selectie van records, sorteren, voorwaarden combineren. 

Gebruik van speciale operatoren en functies in selectiequery's

De operator Is Null, In, Between ... and ..., like en de functie Month.

Bijkomende mogelijkheden bij selectiequery's

Een rekenveld toevoegen, de opbouwfunctie voor expressies, velden selecteren uit meerdere tabellen.

Parameterquery's

Criteria opnemen in een parameter. Gebruik van jokertekens in een parameter. Parametergegevenstype opgeven.

Totaalquery's

Totaalquery's zonder selectievoorwaarde, groeperen, totaalquery's met selectievoorwaarde. Een totaalrij toevoegen aan een tabel in gegevensbladweergave.

Actiequery's

Aanmaken van verwijderquery's, tabelmaakquery's, toevoegquery's, bijwerkquery's en kruistabelquery's.

Een formulier ontwerpen

Een formulier ontwerpen: met AutoFormulier, met de formulierwizard, in ontwerpweergave, met Leeg formulier. Snelle aanpassingen aan opmaak in indelingsweergave. Deelvenster Lijst met velden. Besturingselementen selecteren, verplaatsen, verwijderen en uitlijnen.

Eigenschappen van een formulier en besturingselementen

De eigenschappen van de objecten op een formulier aanpassen. De formuliereigenschappen aanpassen.

Extra besturingselementen aan een formulier toevoegen

Toevoegen van: labels, afhankelijke tekstvakken, opdrachtknoppen, een rekenveld, een keuzelijst, een selectievakje, een keuzerondje, een wisselknop, een groepsvak, een afbeelding, lijnen, ActiveX besturingselementen, formulieren met tabbladen.

Navigatieformulieren en toepassingsonderdelen

Aanmaken van navigatieformulieren als startapplicatie. Formulieren ontwerpen met toepassingsonderdelen.

Formulieren en subformulieren

Een formulier met subformulier aanmaken via: een autoformulier, vertrekkende van een query, met behulp van de Wizard Formulieren. Aanpassingen in het subformulier aanbrengen.

Een rapport ontwerpen

Een rapport aanmaken met de Functie Rapport, met de Functie Leeg rapport, met de Wizard en in ontwerpweergave. Wijzigingen aanbrengen in het rapportontwerp. Een rapport afdrukken.

Etiketten

Etiketten aanmaken met de Wizard, aanpassingen in het etikettenontwerp aanbrengen, een eigen etikettenformaat definiëren.

Rapporten met groeperingen

Rapport met groeperingen aanmaken, wijzigingen aanbrengen in het ontwerp, groepseigenschappen instellen.

Rapporten met subrapporten

Een rapport met subrapport aanmaken via: een autorapport, vertrekkende van een query, met behulp van de Wizard Rapport. Aanpassingen in het subrapport aanbrengen.

Alle modules in afdrukbare vorm in één pdf-bestand.