Begeleid Zelfstandig Leren - Gegevensbeheer met MS Access 2013
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

  

 

 

 

 

 

 

 

Sleutels

MS Access en relationele databases

Navigeren in gegevensbladweergave
Opmaak van de gegevensbladweergave
Snel een formulier aanmaken
Zoeken en filteren
Gegevens aanpassen
Een tabel ontwerpen - deel 1 (veldnamen, gegevenstype, beschrijving)
Een tabel ontwerpen - deel 2 (veldeigenschappen, tabeleigenschappen)
Een tabel ontwerpen - deel 3 (index, primaire sleutel)
Relaties tussen tabellen
Eenvoudige selectiequery's
Gebruik van speciale operatoren en functies in selectiequery's
Bijkomende mogelijkheden bij selectiequery's
Parameterquery's
Totaalquery's
Actiequery's
Een formulier ontwerpen
Eigenschappen van een formulier en besturingselementen
Extra besturingselementen aan een formulier toevoegen
Navigatieformulieren en toepassingsonderdelen
Formulieren en subformulieren
Een rapport ontwerpen
Etiketten
Rapporten met groeperingen
Rapporten met subrapporten