Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met Microsoft Excel 2007
VVKSO - Werkgroep Handel - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSELWerkwijze


Demo's


Links en tips


Individuele planning

 

 

 

 

 

 

 

Modules

 1

De werkomgeving van MS Excel 2007

Schermonderdelen kunnen benoemen, standaardinstellingen aanpassen, snelmenu op een werkbladtab, navigeren door een werkblad, een bereik aanduiden

 2

Gegevens invoeren

Invoeren van tekst, getallen, eenvoudige formules en functies

 3

Formules kopiŽren en cellen vullen

Formules kopiŽren, relatieve en absolute adressering. Vulgreep en reeksen doorvoeren

 

 4

Opmaak van een werkblad en cellen

Kolombreedte en rijhoogte aanpassen, lettertype, uitlijning, patronen, randen, getalopmaak, voorwaardelijke opmaak

 5

Formules evalueren en controleren

Formules evalueren, de werkbalk formules controleren, foutcontrole, controlemodus, venster controle

6

Een rekenblad beveiligen

Cellen beveiligen, een werkmap beveiligen.

7

Een rekenblad en sjablonen

Een rekenblad opslaan als sjabloon, een rekenblad maken op basis van sjabloon

8

Grafieken

Aanmaken van grafieken

9

Werkbladen en grafieken afdrukken

Pagina-instellingen voor afdrukken, een rekenblad en grafiek afdrukken

10

Data sorteren en titels blokkeren

Titels blokkeren bij grote werkbladen en data sorteren

11

Functies: Min, Max, Gem, Afronden, IsLeeg, Vert.Zoeken

Gebruik van de functies: Min(), Max(), Gem(), Afronden(), IsLeeg(), Vert.Zoeken()

12

Aangepaste notaties

Aangepaste getalnotaties definiŽren

13

Gebruik van formules

Formules kopiŽren, relatieve, absolute en gemengde adressering, geneste formules,
de functie ISGETAL()

14

Rekenblad uitbreiden door invoegen van cellen, rijen en kolommen

Rijen en kolommen invoegen met en zonder opmaak, formules aanpassen, de functie EN()

15

Werken met meerdere werkbladen

Werkbladen kopiŽren, werkbladen groeperen, een samenvattend werkblad aanmaken, de functies AANTAL(), AANTALARG(), ISGETAL(), SOM.ALS(), gebruik van matrixformules, invoegen van illustraties

16

Rekenbladen koppelen

Gegevens van rekenbladen koppelen, koppelingen beheren, vervolgkeuzelijst, geneste functies, kolommen verbergen

17

Draaitabellen en -grafieken

Draaitabellen maken en bewerken, paginavelden toevoegen, gegevens van een draaitabel weergeven in een grafiek

18

Totalen en subtotalen

Eenvoudige subtotalen maken, detailniveau wijzigen, geneste subtotalen, subtotalen van gefilterde gegevens, een Excel-tabel, subtotalen voorstellen in grafiek

19

Cel- en bereiknamen

Cellen en bereiken benoemen, werken met cel- en bereiknamen in formules

20

Scenario's

Scenario's maken, wisselen tussen scenario's, een draaitabel en een samenvattende tabel van een scenariorapport maken

21

Datum- en tijdfuncties

NU(), VANDAAG(), JAAR(), MAAND(), DAG(), DATUM(), DAGEN360(), DATUMWAARDE(), NETTO.WERKDAGEN(), WEEKNUMMER(), WEEKDAG(), TEKST()

22

FinanciŽle functies

LIN.AFSCHR(), BET(), NPER(), IBET(), PBET(), RENTE()

23

Inkomsten- en uitgavensaldi

IR(), NHW()

24

Macro's in MS Excel

25

Beheer van MS Excel

 Modules


Studiewijzers


Sleutels


Zelfevaluatie