Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met Microsoft Excel 2007
VVKSO - Werkgroep Handel - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSELWerkwijze


Demo's


Links en tips


Individuele planning

 

 

 

 

 

 

 

Demo's

 

Navigeren binnen een werkmap

Gebruik van het lint

Formules invoeren via de aanwijsmethode

Functies invoeren en wijzigingen aanbrengen in het formulepalet

Cellen vullen met behulp van de vulgreep

Reeksen doorvoeren

Een nieuwe lijst voor de vulgreep opnemen

Cellen opmaken

De voorwaardelijke opmaak

Formules evalueren

Formules controleren - controlepijlen

Een grafiek aanmaken

Een deel van een grafiek aanpassen

Pagina-instellingen voor het afdrukken van werkbladen

Aanmaken van kop- en voetteksten

Data sorteren

Functies invoegen: Min(), Max(), Som(), Gemiddelde(), Afronden()

De functie Vert.Zoeken()

Aangepaste notaties

Relatieve, absolute en gemengde adressering

Geneste formules

Cellen, rijen en kolommen invoegen

Matrixformules

Werkbladen groeperen

Werkbladen koppelen

Vervolgkeuzelijst

Een draaitabel maken

Een draaigrafiek maken

Volgorde van gegevensvelden in een draaitabel wijzigen

Automatische subtotalen

Subtotalen van gefilterde gegevens

Gebruik van Excel-tabellen

Cellen en celbereiken benoemen

Werken met scenariobeheer

Een scenariodraaitabelrapport en scenario-samenvatting maken

Een macro toewijzen aan een werkbalkknop

 Modules


Studiewijzers


Sleutels


Zelfevaluatie