Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met MS Excel 2013
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

  

 

 

 

 

 

 

 

BZLexcel2013

Index

A
  N
 • Navigeren in een werkblad (Demo)
 • NETTO.WERKDAGEN()
 • NPER()
 • NU()
B   O
 • Backstage
 • Benoemen van cellen en bereiken (Demo)
 • Bereik
 • Bereik benoemen (Demo)
 • Beschikbaarheid van macro's
 • BET()
 • Beveiligen van rekenblad (Demo)
 • Beveiligen van werkmap
 • Beveiligingsinstellingen
 • Beveiligingsniveau instellen
 • Blokkeren van cellen
 • Blokkeren van titels
 • Bronpijlen (Demo)
C   P
 • Pagina-instellingen voor afdrukken (Demo)
 • PBET()
 • Power View voor geanimeerde grafieken (Demo)<
D   Q
 • DAG()
 • DAGEN360()
 • Datumnotaties aanpassen (Demo)
 • DATUM()
 • Datum opmaken
 • DATUMWAARDE()
 • DEEL()
 • Delen van werkmap
 • Detailniveau bij totalen
 • Detailniveau in een draaitabel
 • Doelpijlen (Demo)
 • Doelzoeken (Demo)
 • Draaigrafiek (Demo)
 • Draaitabel maken (Demo)
E   R
 • EN()
 • Exceltabellen (Demo)
 
F   S
 
 • Scherminfo voor argumenten
 • Schermonderdelen
 • Scenariobeheer (Demo)
 • Scenariorapport (Demo)
 • Selecteren grafiekgegevens
 • Sjabloon gebruiken
 • Sjabloon opslaan
 • Slicers (Demo)
 • Snelle analyse (Demo)
 • SOM.ALS()
 • Sorteren van gegevens (Demo)
 • Sparkline aanmaken en aanpassen (Demo)
 • Standaardinstellingen
 • Subtotalen (Demo)
 • Subtotalen filteren (Demo)
G   T
 • Geanimeerde grafieken met Power View (Demo)
 • Gegevens filteren (Demo)
 • Gegevens groeperen (Demo)
 • Gegevens sorteren (Demo)
 • Gegevens voor grafiek selecteren
 • Gemengde adressering (Demo)
 • GEMIDDELDE() (Demo)
 • Geneste formules (Demo)
 • Geneste subtotalen
 • Getallen invoeren
 • Getallen opmaken
 • Getalnotaties aanpassen (Demo)
 • Grafiekaanbevelingen
 • Grafiek bewerken en opmaken (Demo)
 • Grafiekelementen (Demo)
 • Grafiekfilters (Demo)
 • Grafiek maken (Demo)
 • Grafieksjablonen
 • Grafieksoorten
 • Grafiekstijlen (Demo)
 • Grafiektype kiezen
 • Grafieken van totalen en subtotalen
H   U
 • HOOFDLETTERS()
I   V
J   W
 • JAAR()
 
K   X
L   Y
M   Z
 • MAAND()
 • Macro koppelen aan formulierknop
 • Macro koppelen aan knop op lint (Demo)
 • Macro opnemen (Demo)
 • Macro starten
 • Macro toewijzen aan grafisch object
 • Macro weergeven
 • Matrixformules (Demo)
 • MAX() (Demo)
 • MIN() (Demo)