Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met MS Excel 2013
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

  

 

 

 

 

 

 

 

BZLexcel2013

Modules

Werkomgeving van MS Excel 2013

Nieuwe interface, schermonderdelen kunnen benoemen, standaardinstellingen aanpassen, snelmenu op een werkbladtab, navigeren door een werkblad, een bereik aanduiden, het lint aanpassen, de backstage gebruiken, bestanden lokaal en in de Cloud opslaan, bestanden delen...

Gegevens invoeren

Invoeren van tekst, getallen, eenvoudige formules en functies

Formules kopiëren en cellen vullen

Formules kopiëren, relatieve en absolute adressering. Vulgreep en reeksen doorvoeren.

Opmaak van een werkmap en cellen

Kolombreedte en rijhoogte aanpassen, lettertype, uitlijning, patronen, randen, getalopmaak, voorwaardelijke opmaak, gebruik van thema's ...

Werkbladen afdrukken

Pagina-instellingen voor afdrukken, invoegen van kop- en voetteksten, afdrukbereik instellen, een rekenblad afdrukken.

Formules evalueren en controleren

Formules evalueren, de werkbalk formules controleren, foutcontrole, controlemodus, venster controle.

Een rekenblad beveiligen

Cellen beveiligen, een werkmap beveiligen.

Een rekenblad en sjablonen

Een rekenblad opslaan als sjabloon, een rekenblad maken op basis van sjabloon, een sjabloon gebruiken.

Grafieken

Aanmaken van grafieken met grafiekaanbevelingen, grafieken opmaken en bewerken met o.a. de grafiekknoppen, grafieken opslaan als grafieksjabloon, combinatiegrafieken.

Sparklines

Sparklines gebruiken om gegevenstrends weer te geven.

Data sorteren, filteren en titels blokkeren

Titels blokkeren bij grote werkbladen, data sorteren en filteren.

De functies MIN(), MAX(), GEMIDDELDE(), AFRONDEN(), AANTAL.ALS(), AANTALLEN.ALS(), ISLEEG(), VERT.ZOEKEN(), keuzelijst

Gebruik van de functies: MIN(), MAX(), GEMIDDELDE(), AFRONDEN(), AANTAL.ALS(), AANTALLEN.ALS(), ISLEEG(), VERT.ZOEKEN(). Aanmaken van een keuzelijst.

Aangepaste notaties

Aangepaste getalnotaties definiëren.

Werken met formules

Formules kopiëren, relatieve, absolute en gemengde adressering, geneste formules, de functie ISGETAL().

Invoegen van cellen, rijen en kolommen

Rijen en kolommen invoegen met en zonder opmaak, formules aanpassen, de functie EN().

Werken met meerdere werkbladen

Werkbladen kopiëren, werkbladen groeperen, een samenvattend werkblad aanmaken, de functies AANTAL(), AANTALARG(), ISGETAL(), SOM.ALS(), gebruik van matrixformules, invoegen van illustraties.

Rekenbladen koppelen

Gegevens van rekenbladen koppelen, koppelingen beheren, vervolgkeuzelijst, geneste functies.

Draaitabellen en -grafieken

Draaitabellen maken en bewerken, gegevens groeperen, gegevens filteren, gebruik van slicers, gegevens van een draaitabel weergeven in een grafiek. Draaigrafiek maken zonder draaitabel.

Groeperen en subtotalen

Gegevens in een rekenblad groeperen, eenvoudige subtotalen maken, detailniveau wijzigen, geneste subtotalen, subtotalen van gefilterde gegevens, een Excel-tabel, subtotalen voorstellen in grafiek.

Snelle analyse

Op een snelle manier gegevens analyseren door grafieken, sparklines, tabelstijlen, draaitabellen, totalen, voorwaardelijke opmaak .... te maken via de knop Snelle analyse.

Cel- en bereiknamen

Cellen en bereiken benoemen, werken met cel- en bereiknamen in formules.

Scenario's

Scenario's maken, wisselen tussen scenario's, een draaitabel en een samenvattende tabel van een scenariorapport maken.

Datum-, tijd- en tekstfuncties

NU(), VANDAAG(), JAAR(), MAAND(), DAG(), DATUM(), DAGEN360(), DATUMWAARDE(), NETTO.WERKDAGEN(), WEEKNUMMER(), WEEKDAG(), TEKST(), LINKS(), RECHTS(), DEEL(), VERVANGEN(), HOOFDLETTERS(), KLEINE.LETTERS(). Gebruik van Flash Fill.

Financiële functies

LIN.AFSCHR(), BET(), NPER(), IBET(), PBET(), RENTE(), compatibiliteit met oudere functies.

Macro's

Macro's opnemen, beveiligingsniveau, macro koppelen aan object, werkbalk, formulierknop, relatieve en absolute adressering in de macro, beschikbaarheid van macro's.

Beheer van MS Excel

Het beheren van werkmappen, Autoherstel, bestanden sluiten zonder op te slaan, instellingen van MS Excel.

Alle modules in afdrukbare vorm in één pdf-bestand.