Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met MS Excel 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSELPlanning

Om een duidelijke planning op te stellen kun je gebruik maken van deze studieplanner.

Werkwijze

Voor je aan een oefening begint, is het van groot belang dat je voldoende tijd besteedt aan de analyse van het probleem.

Daarna kun je de opeenvolgende stappen noteren die je moet uitvoeren om het probleem praktisch op te lossen. Het Analyse-Stappenplan kan je hierbij helpen.

Analyse

Analyseer altijd eerst het probleem: wat moet je precies doen, wat wil je bereiken?

  • Welke gegevens zijn beschikbaar, welke gegevens moeten berekend worden?
  • Hoe kan ik de losse gegevens groeperen en omzetten naar samenhangende informatie?
  • Welke gegevens worden in rijen geplaatst, welke in kolommen?
  • Hoe worden ze daar het beste gerangschikt?
  • Welke berekeningen moeten uitgevoerd worden?
  • Is een grafische weergave nodig of nuttig?
  • Zijn er gegevens die moeten beveiligd worden?.
  • ...

Stappenplan

Als je een duidelijke kijk hebt op het probleem en de oplossing ervan, ga je na hoe je de oplossing op de meest efficiënte manier kunt verwezenlijken, m.a.w. je maakt een stappenplan op. Hoe gedetailleerd dit stappenplan is, hangt af van de vaardigheden die je reeds verworven hebt.

Tips

Ga steeds na of er een sjabloon bestaat waarmee je het probleem sneller oplost. Misschien heb je vroeger reeds een gelijkaardig probleem opgelost. Als er geen sjabloon bestaat, overweeg dan of het nuttig is om een sjabloon te maken waarmee gelijkaardige problemen in de toekomst sneller kunnen opgelost worden.

Begin pas met de opmaak van het werkblad nadat het probleem is opgelost.

Als je formules met argumenten gebruikt, verwijs dan steeds naar de cellen waarin de waarde van de argumenten staat i.p.v. de waarden zelf te gebruiken. Besteed voldoende aandacht aan de adressering: absoluut, relatief, gemengd.

Controleer steeds ingevoerde formules. Maak waar mogelijk gebruik van de functie kopiëren.

Maak waar mogelijk gebruik van de functie aanvullen, maak eventueel zelf nuttige reeksen.

Gebruikte icoontjes

Data in zipformaat bij een studiewijzer Oplossing in zipformaat van de studiewijzer
Afdrukken van de pagina Antwoorden op vragen uit de studiewijzer
Terugkeren naar een vorige pagina of naar bovenaan pagina Demofilmpjes bij het genoemde onderwerp
       

Voer de gegeven opdracht uit aan de computer.

Zoek het antwoord op de gestelde vraag. Schrijf het antwoord op, bijvoorbeeld op de achterkant van vorige pagina.
Aandachtspunt of belangrijke opmerking.
Raadpleeg de hulpfunctie van het pakket.
Wijzig een instelling van het pakket. (Aan dergelijke opdrachten besteed je steeds ex­tra aandacht vanwege het ingrijpen­de karakter ervan.)
Extra opdracht. Je hoeft deze opdracht niet uit te voeren om het vervolg te begrijpen.