Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met MS Excel 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL


       
Demo's
Gebruik van het lint Functies SOM(), MIN(), MAX(), GEMIDDELDE(), AFRONDEN(), AANTAL.ALS(), AANTALLEN.ALS()
Navigeren in een werkmap Aanmaken van een keuzelijst
Het lint aanpassen De functie VERT.ZOEKEN()
Formules invoeren door aanwijzen Geneste formules aanmaken
Functies invoeren en formulepalet aanpassen Aangepaste notaties
Cellen vullen met de vulgreep Relatieve, absolute en gemengde adressering
Reeksen doorvoeren Cellen, rijen en kolommen invoegen
Een nieuwe lijst voor de vulgreep opnemen Gebruik van matrixformules
Opmaak van cellen Werkbladen groeperen
Voorwaardelijke opmaak Werkbladen koppelen
Een ander thema toepassen Een draaitabel maken
Pagina-instellingen voor het afdrukken van werkbladen Slicers gebruiken om draaitabelgegevens te filteren
Aanmaken van kop- en voetteksten Een draaigrafiek maken
Formules controleren - controlepijlen Eenvoudige subtotalen
Formules evalueren Subtotalen filteren
Een rekenblad beveiligen Gebruik van exceltabellen
Een bestand opslaan en delen in de cloud Snelle analyse toepassen om gegevens te analyseren
Een grafiek aanmaken Cellen en bereiken benoemen
Een grafiek bewerken Werken met scenariobeheer
Een grafiek maken met Power View Doelzoeken
Visualisatie met 3D maps Een scenarioraport en scenariosamenvatting maken
Sparklines maken en aanpassen Gebruik van Flash Fill
Gegevens sorteren Macro opnemen en koppelen aan een knop op het lint
Gegevens filteren