Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met MS Excel 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL


   
Sleutels - Oplossingen zelfevaluaties

Gegevens invoeren

Formules kopiëren en cellen vullen

Opmaak van een werkmap en cellen

Werkbladen afdrukken

Een rekenblad beveiligen

Een rekenblad en sjablonen

Grafieken

Sparklines

Data sorteren, filteren en titels blokkeren

De functies SOM(), MIN(), MAX(), GEMIDDELDE(), AFRONDEN(), AANTAL.ALS(), AANTALLEN.ALS(), ISLEEG(), VERT.ZOEKEN(), keuzelijst

Aangepaste notaties

Werken met formules

Invoegen van cellen, rijen en kolommen

Werken met meerdere werkbladen

Rekenbladen koppelen

Draaitabellen en -grafieken

Groeperen en subtotalen

Snelle analyse

Cel- en bereiknamen

Scenario's en voorspelling

Datum-, tijd- en tekstfuncties

Financiële functies

Macro's.

Oplossingen van alle zelfevaluaties in één zipbestand.