Begeleid Zelfstandig Leren - Presentaties met Microsoft PowerPoint 2007
VVKSO - Werkgroep Handel - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSELWerkwijze


Demo's


Links en tips


Individuele planning

 

 

 

 

 

 

 

Modules

0

De werkomgeving van MS PowerPoint 2007

De schermonderdelen van MS PowerPoint 2007, gebruik van het lint, de werkbalk Snelle toegang.

1

Presentatie op basis van een bestaande sjabloon of thema

Onderscheid tussen een sjabloon en een thema, een thema toepassen op een presentatie, tekstdia en titeldia toevoegen, invoegen van kop- en voettekst.

2

Een bestaand thema aanpassen en opslaan

Aanpassen in diamodel, hand-outmodel en notitiemodel van: objecten, lettertype, opsommingen, voettekst, thema, achtergrondkleur ... Gewijzigd diamodel en thema opslaan.

3

Een thema ontwerpen

Een thema ontwerpen: themakleuren, themalettertypen en thema-effecten. Wijzigingen opslaan in een nieuw thema. Gegevens toevoegen en presentatie opslaan als sjabloon.

4

Een nieuwe sjabloon gebruiken

Verschillende mogelijkheden om een presentatie te openen op basis van een zelf gemaakte sjabloon, de locatie van zelf gemaakte sjablonen bepalen.

5

Kleurencombinaties aanpassen

Themakleuren aanpassen, verwijderen, downloaden van Office Online, toepassen op één dia. Kleuren gebruiken die niet voorkomen in een kleurenthema. Themakleuren van een andere presentatie gebruiken.

6

Toevoegen van tekst

Tekst toevoegen, tekstkenmerken wijzigen, tekst met automatische nummering en opsomming.

7

Illustraties en afbeeldingen

Invoegen van illustraties, invoegen van statische afbeeldingen, invoegen van bewegende afbeeldingen, een afbeelding als achtergrond van een dia, gebruik van raster en hulplijnen.

8

Grafische vormen

Invoegen van grafische vormen en bewerken via de werkbalk Hulpmiddelen voor tekenen.

9

Tabellen

Tabellen invoegen, de opmaak en de indeling van een tabel aanpassen, tabellen overhalen uit
MS Word of MS Excel.

10

Grafieken

Grafieken aanmaken, opmaken, bewerken en overhalen uit MS Excel.

11

Muziek

Muziek toevoegen aan de presentatie via een geluidsbestand of cd, muziekbestanden insluiten of koppelen.

12

SmartArt: organigram

Invoegen en bewerken van een SmartArt.

13

Hyperlinks

Invoegen, bewerken en kopiëren van hyperlinks op tekst, afbeeldingen ...

14

Animaties op objecten

Animatie-effecten op objecten, animatievolgorde, effectopties ...

15

Animaties op tekst

Animatie-effecten op tekst en instellen van effectopties.

16

Animaties op SmartArt-afbeeldingen en grafieken

Animatie-effecten op een SmartArt en een grafiek instellen, effectopties aanpassen.

17

Overgangseffecten op dia's

Overgangseffecten en tijdsindeling op dia's plaatsen.

18

Hand-outs

Hand-outs afdrukken in MS PowerPoint en MS Word.

19

Dia's verplaatsen

Dia's verplaatsen in diasorteerderweergave en normale weergave. Het effect van verplaatsen van dia's op bestaande hyperlinks.

20

Een presentatie weergeven

De verschillende weergaves van MS PowerPoint gebruiken, navigeren in een diavoorstelling manueel en via snelmenu, aantekeningen maken tijdens een diavoorstelling.

21

Een presentatie als webpagina

Een presentatie opslaan als webpagina, instellen opties voor webpagina, navigeren in een presentatie in de browser.

22

Algemene instellingen

Algemene instellingen van MS PowerPoint aanpassen, opties aanpassen voor: weergave, afdrukken, bewerken, opslaan, spelling en stijl, beveiliging ...

 Modules


Studiewijzers


Sleutels


Zelfevaluatie