Begeleid Zelfstandig Leren - Presenteren met MS PowerPoint 2013
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

  

 

 

 

 

 

 

 

Zelfevaluatie

Om na te gaan of je de leerstof van MS PowerPoint onder de knie hebt, maak je de presentatie Chocolade.pptx. Deze presentatie bestaat uit 13 dia's. De data die hiervoor nodig zijn kun je downloaden.