Begeleid Zelfstandig Leren - Presenteren met MS PowerPoint 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSELJe moet een product presenteren, een toespraak houden of een lezing verzorgen. Hoe pak je zo een presentatie aan? Waarmee heb je succes?
Of een presentatie slaagt, hangt niet alleen af van de inhoud, maar ook van de manier waarop je de boodschap overbrengt.

Er bestaat geen tovermiddel om een goede presentatie te geven. Je krijgt hier enkele tips om een presentatie vlot te laten verlopen.

Voorbereiding

Voor een succesvolle presentatie is een degelijke voorbereiding belangrijk. Je begint niet zomaar in het wilde weg aan de presentatie, je staat stil bij de volgende vragen:

 • Wie zijn mijn toehoorders, wat is mijn doelpubliek?
 • Wat wil ik bereiken en wat is de boodschap die ik wil overbrengen?
 • oe kan ik deze boodschap het best afstemmen op de doelgroep en het doel?

Om dit laatste te kunnen realiseren is het heel belangrijk om vooraf de structuur van je presentatie op te bouwen, om vooraf een plan op te stellen van wat je allemaal in je presentatie wilt opnemen en in welke volgorde.
Als je een presentatie wilt houden voor een groter aantal toehoorders, zorg er dan voor, dat iedereen de presentatie kan volgen. Het is belangrijk, dat je beschikt over goede projectieapparatuur om de dia’s te tonen.

Gebruik van Keypoints

Het is wetenschappelijk bewezen, dat de meeste mensen die een presentatie bijwonen zich niet meer dan 5 'Keypoints' of hoofdzaken herinneren.
Hou er dus rekening mee, dat je de toehoorders niet overlaadt met gegevens. Laat de belangrijkste punten die je wilt laten onthouden vaak terugkomen.

Accentueer de hoofdlijnen

Zorg ervoor, dat de boodschap overkomt bij de toehoorders en dat de mensen zich niet enkel de details herinneren en de hoofdlijnen missen.
De volgende elementen kunnen je hierbij helpen:

 • Begin bij het maken van je presentatie met de laatste dia. Vergeet de details en noteer de hoofdlijnen.
 • Schrijf je conclusie met de belangrijkste punten en bouw daaromheen je presentatie.

Doelgroep

Het is ook belangrijk om de doelgroep duidelijk voor ogen te houden. Als je de juiste toon wilt gebruiken, goede koppen wilt schrijven, passende afbeeldingen wilt integreren en de inhoud wilt ordenen is het belangrijk, dat je weet wie tot je doelgroep behoort.
Om een juiste toon voor een presentatie te gebruiken hou je rekening met de boodschap die je aan een bepaalde doelgroep wenst over te brengen.
De volgende elementen bepalen mee de toon:

 • de keuze van lettertype, lettergrootte en letterkleur;
 • de keuze van bepaalde afbeeldingen;
 • de plaats van tekst en afbeeldingen.

Hou de presentatie eenvoudig

Hou de presentatie eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Hoe gecompliceerder je ze maakt, hoe meer vragen en problemen je kunt verwachten.

 • Controleer voor de presentatie of je alle apparatuur hebt.
 • Zorg er vooraf voor, dat je de apparatuur kent.
 • Gebruik niet teveel speciale effecten. Het leidt af van de boodschap die je wilt overbrengen.
 • Oefen de presentatie van te voren met alle presentatiemiddelen. Leer de presentatie niet letterlijk uit het hoofd, dit komt krampachting en onprofessioneel over.

Snelheid van de presentatie

Een algemene regel is dat een dia minimaal 10 seconden en maximaal anderhalve minuut te zien mag zijn.
Afhankelijk van de soort presentatie (vooral bij gecompliceerde vraagstukken) kan het wel gebeuren dat je een dia langer nodig hebt.
Belangrijk is wel, dat wat je vertelt ook overeenkomt met wat er geprojecteerd wordt.

Zorg voor hand-outs

De mensen in het publiek moeten vaak informatie doorgeven aan medewerkers of aan hun directie. Zorg daarom voor hand-outs waarin je in het kort een opsomming maakt van wat er je presenteert. In de hand-outs kun je eventueel ook kleine details opnemen. Zelf kun je eventueel gebruik maken van een overzicht.

Contact met het publiek

Kijk het publiek geregeld aan, je hoeft de mensen daarom niet recht in de ogen te kijken maar vlak boven hun hoofd. Vanuit de zaal ziet het er dan uit alsof je iedereen aankijkt. Contact met het publiek is zeer belangrijk. De volgende tips kunnen je hierbij helpen.

 • Observeer het publiek.
 • Maak oogcontact met het publiek maar ga niet door de zaal lopen.
 • Kijk niet naar beneden als je aan het presenteren bent, dit zou bij het publiek kunnen overkomen als een teken van onzekerheid.
 • Hou je niet teveel bezig met de PC, ga er dus ook niet achter staan maar maak gebruik van een afstandsbediening en ga voor de groep staan.

Gebruikte icoontjes

Data in zipformaat bij een studiewijzer Oplossing in zipformaat van de studiewijzer
Afdrukken van de pagina Antwoorden op vragen uit de studiewijzer
Terugkeren naar een vorige pagina of naar bovenaan pagina Demofilmpjes bij het genoemde onderwerp
       

Voer de gegeven opdracht uit aan de computer.

Zoek het antwoord op de gestelde vraag. Schrijf het antwoord op, bijvoorbeeld op de achterkant van vorige pagina.
Aandachtspunt of belangrijke opmerking.
Raadpleeg de hulpfunctie van het pakket.
Wijzig een instelling van het pakket. (Aan dergelijke opdrachten besteed je steeds ex­tra aandacht vanwege het ingrijpen­de karakter ervan.)
Extra opdracht. Je hoeft deze opdracht niet uit te voeren om het vervolg te begrijpen.