Zelfevaluatie per leereenheid

Per leereenheid vind je hier

extra oefeningen

voor zelfevaluatie. Voor sommige leereenheden heb je extra databestanden nodig. Deze bestanden kun je rechtreeks vanuit de opgave openen of vanuit deze pagina. De oplossing van de oefeningen vind je terug bij de

sleutels.


Tekenopmaak

Data

Alinea's opmaken

Data

Snelstijlen

Data

Opsomming en nummering

Data

Algemene pagina-instellingen

Data

Werken met secties

Data

Kopteksten en voetteksten

Data

Voetnoten en eindnoten

Data

Tabellen

Data

WordArt en tekstvakken

Data

Illustraties en afbeeldingen

Data

SmartArt

Data

Grafieken

Data

Voorblad en inhoudsopgave

Data

Index en kruisverwijzing

Data

Sjablonen

Data

Snelonderdelen en AutoCorrectie

Data

Formulieren

Data

Opmerkingen invoegen en wijzigingen bijhouden

Data

Macro's

Data

Bibliografie en lijst met afbeeldingen

Data

Alle evaluaties in afdrukbare vorm in een pdf-bestand.

Alle data per leereenheid in een zipbestand.

Het downloaden kan wel wat tijd in beslag nemen omwille van de grootte van het bestand!