Sleutels

Tekenopmaak

Alinea's opmaken

Snelstijlen

Opsomming en nummering

Algemene pagina-instellingen

Werken met secties

Kopteksten en voetteksten

Voetnoten en eindnoten

Tabellen

WordArt en tekstvakken

Illustraties en afbeeldingen

SmartArt

Grafieken

Voorblad en inhoudsopgave

Index en kruisverwijzing

Sjablonen

Snelonderdelen en AutoCorrectie

Formulieren

Opmerkingen invoegen en wijzigingen bijhouden

Macro's

Bibliografie en lijst met afbeeldingen