Begeleid Zelfstandig Leren - Tekstverwerking met MS Word 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL


     
Zelfevaluatie per leereenheid
Per leereenheid vind je hier extra oefeningen voor zelfevaluatie. Voor sommige leereenheden heb je extra databestanden nodig. Deze bestanden kun je rechtreeks vanuit de opgave openen of vanuit deze pagina. De oplossing van de oefeningen vind je terug bij de sleutels.

Tekenopmaak

Alinea's opmaken

Snelstijlen

Opsomming en nummering

Algemene pagina-instellingen

Werken met secties

Kopteksten en voetteksten

Voetnoten en eindnoten

Tabellen

WordArt en tekstvakken

Illustraties en afbeeldingen

SmartArt

Grafieken

Voorblad en inhoudsopgave

Index en kruisverwijzing

Sjablonen

Snelonderdelen en AutoCorrectie

Formulieren

 

Opmerkingen invoegen en wijzigingen bijhouden

Macro's

Bibliografie en lijst met afbeeldingen

Alle zelfevaluaties in afdrukbare vorm in één pdf-bestand.

Data van alle zelfevaluaties in één zipbestand.

Oplossingen van alle zelfevaluaties in één zipbestand.