Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met MS Excel 2010
VVKSO - Martine De Belder - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL 

 

 

 

 

 

 

 

Demo's

Navigeren binnen een werkmap

Gebruik van het lint

Het lint aanpassen door tabbladen, groepen en opdrachten toe te voegen

Formules invoeren via de aanwijsmethode

Functies invoeren en wijzigingen aanbrengen in het formulepalet

Cellen vullen met behulp van de vulgreep

Reeksen doorvoeren

Een nieuwe lijst voor de vulgreep opnemen

Cellen opmaken

De voorwaardelijke opmaak

Een thema toepassen

Pagina-instellingen voor het afdrukken van werkbladen

Aanmaken van kop- en voetteksten

Formules evalueren

Formules controleren - controlepijlen

Een rekenblad beveiligen

Een grafiek aanmaken

Een deel van een grafiek aanpassen

Een grafiek opslaan als grafieksjabloon

Sparklines

Gegevens sorteren

Gegevens filteren

Functies invoegen: MIN(), MAX(), SOM(), GEMIDDELDE(), AFRONDING()

De functie VERT.ZOEKEN()

Aangepaste notaties

Relatieve, absolute en gemengde adressering

Geneste formules

Cellen, rijen en kolommen invoegen

Matrixformules

Werkbladen groeperen

Werkbladen koppelen

Vervolgkeuzelijst

Een draaitabel maken

Een draaigrafiek maken

Slicers gebruiken om draaitabelgegevens te filteren

Eenvoudige subtotalen

Subtotalen filteren

Gebruik van Excel-tabellen

Cellen en celbereiken benoemen

Werken met scenariobeheer

Doelzoeken

Een scenariodraaitabelrapport en scenario-samenvatting maken

Een macro opnemen en toewijzen aan een knop op het lint