Geïntegreerde oefening Informatica - tweede graad ASO / TSO / KSO / BSO - LERAREN

 

 

Martine De Belder
Guimardstraat 1
1040 BRUSSEL

 

 

 
 

Voor onderstaande leerplannen werd er een geïntegreerd project gemaakt, waarin allle doelstellingen vermeld bij Leerplannen gerealiseerd worden.

D/2011/7841/039
INFORMATICA
TWEEDE GRAAD ASO-KSO-TSO
ALLE STUDIERICHTINGEN BEHALVE TSO HANDEL, TSO HANDEL-TALEN EN TSO TOERISME
D/2013/7841/003
KANTOOR – VERKOOP
TWEEDE GRAAD BSO

Het pakket biedt 2 sites aan: een leerlingensite en een lerarensite.

Leerlingensite

Op de leerlingensite vind je:

 • een volledig uitgeschreven probleemstelling, waarbij ook voor elke opdracht het resultaat kan geraadpleegd worden;

 • bij opdrachten, staat de probleemstelling opgedeeld in 12 deelopdrachten. Deze opdrachten hoeven niet noodzakelijk in de aangegeven volgorde gemaakt te worden. Indien voor het uitvoeren van een opdracht het resultaat nodig is van een andere opdracht, dan wordt dit aangegeven.Het staat de leraars vrij om onderling een keuze te maken in de opdrachten, welke zullen behandeld worden in het 3e jaar en welke in het 4e jaar. Hierbij moet uiteraard wel aandacht besteed worden aan de lestijden, want niet voor elke opdracht zijn evenveel lestijden nodig;


 • bovenaan elke opdracht vind je de doelstellingen terug en een mogelijkheid om de opdracht af te drukken;

 • voor elke opdracht is er voor het gebruikte pakket een naslagwerk voorzien, met de mogelijkheid om dit af te drukken;

 • er is een index voorzien, waarin snel een bepaalde opdracht in een pakket kan opgezocht worden;

 • er is een extra oefening voorzien, waarin nogmaals alle opdrachten in de verschillende pakketten aan bod komen.

Lerarensite

 

Op de lerarensite vind je:

 • alle data voor de opdrachten;
 • de oplossingen van alle opdrachten;
 • de gebruikte software voor het uitvoeren van de opdrachten;

 • al het afdrukbaar materiaal in samengevoegde pdf-bestanden;
 • een verwijzing naar de doelstellingen van het leerplan die gerealiseerd worden met dit project;
 • didactische wenken hoe de site te gebruiken.