Begeleid Zelfstandig Leren - Presentaties met MS PowerPoint 2010
VVKSO - Martine De Belder - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules

1

De werkomgeving van MS PowerPoint 2010

De schermonderdelen van MS PowerPoint 2010, gebruik van het lint, de werkbalk Snelle toegang, standaardinstellingen aanpassen, het lint aanpassen, de backstage gebruiken ...

2

Presentatie op basis van een bestaande sjabloon of thema

Onderscheid tussen een sjabloon en een thema, een thema toepassen op een presentatie, tekstdia en titeldia toevoegen, invoegen van kop- en voettekst.

3

Een bestaand thema aanpassen en opslaan

Aanpassen in diamodel, hand-outmodel en notitiemodel van: objecten, lettertype, opsommingen, voettekst, thema, achtergrondkleur ... Gewijzigd diamodel en thema opslaan.

 

4

Een thema ontwerpen

Een thema ontwerpen: themakleuren, themalettertypen en thema-effecten. Wijzigingen opslaan in een nieuw thema. Gegevens toevoegen en presentatie opslaan als sjabloon.

5

Een nieuwe sjabloon gebruiken

Verschillende mogelijkheden om een presentatie te openen op basis van een zelf gemaakte sjabloon, de locatie van zelf gemaakte sjablonen bepalen.

6

Thema's aanpassen en toepassen

Themakleuren aanpassen, verwijderen, downloaden van Office Online, toepassen op één dia. Kleuren gebruiken die niet voorkomen in een kleurenthema. Themakleuren van een andere presentatie gebruiken.

7

Toevoegen van tekst

Dia's indelen in secties, secties een naam geven, secties verplaatsen en verwijderen, sectieweergave.

8

Werken met secties

Tekst toevoegen, tekstkenmerken wijzigen, tekst met automatische nummering en opsomming. 

9

Illustraties en afbeeldingen

Invoegen van illustraties, invoegen van statische afbeeldingen, invoegen van bewegende afbeeldingen, een afbeelding als achtergrond van een dia, gebruik van raster en hulplijnen, afbeeldingen bewerken, achtergrond van een afbeelding verwijderen.

10

Grafische vormen

Invoegen van grafische vormen en bewerken, tekenmodus vergrendelen om meerdere vormen in te voegen.

11

SmartArt: organigram

Invoegen en bewerken van een SmartArt, organigram ...

12

Tabellen

Tabellen invoegen, de opmaak en de indeling van een tabel aanpassen, tabellen overhalen uit
MS Word of MS Excel.

13

Grafieken

Grafieken aanmaken, opmaken en bewerken.

14

Muziek

Muziek toevoegen aan de presentatie, afspeelopties van een audiofragment instellen, een audiofragment knippen, geluidsfragmenten optimaliseren, comprimeren en insluiten.

15

Video

Een Video invoegen in een presentatie, een video knippen, optimaliseren, posterkader toevoegen, een video afspelen in een vorm, tekst toevoegen aan een video, een video beginnen of eindigen met een vervagingseffect, mediabestanden comprimeren, een video insluiten of koppelen.

16

Hyperlinks

Invoegen, bewerken en kopiëren van hyperlinks op tekst, afbeeldingen, vormen, SmartArt ... kleuren van een hyperlink aanpassen, vervangende tekst ...

17

Animaties op objecten  

Animatie-effecten op objecten, animatievolgorde, effectopties ... Overgangen met grafische 3D-effecten met beweging gebruiken.

18

Animaties op tekst

Animatie-effecten op tekst en instellen van effectopties, gebruik van een trigger, effecten op tekst in een video toepassen en synchroniseren met de video, gebruik van bladwijzer in een mediabestand.

19

Animaties op SmartArt-afbeeldingen en grafieken

Animatie-effecten op een SmartArt en een grafiek instellen, effectopties aanpassen.

20

Overgangseffecten op dia's

Overgangseffecten en tijdsindeling op dia's plaatsen, werken met verschillende overgangen per sectie.

21

Hand-outs

Hand-outs afdrukken in MS PowerPoint en MS Word.

22

Dia's verplaatsen

Dia's verplaatsen in diasorteerderweergave en normale weergave. Het effect van verplaatsen van dia's op bestaande hyperlinks.

23

Een presentatie weergeven

De verschillende weergaves van MS PowerPoint gebruiken, navigeren in een diavoorstelling manueel en via snelmenu, een aangepaste voorstelling maken, aantekeningen maken tijdens een diavoorstelling.

24

Een presentatie uitzenden

Een presentatie via internet uitzenden voor een extern publiek, zodat terwijl de diavoorstelling wordt gegeven, het publiek deze kan volgen in een webbrowser.

25

Een presentatie distribueren

Een presentatie inpakken op CD of DVD, externe harde schijf of USB-stick om te kunnen presenteren op een andere computer.

26

Algemene instellingen

Algemene instellingen van MS PowerPoint aanpassen, Autoherstel, bestanden sluiten zonder op te slaan, opties aanpassen voor: weergave, afdrukken, bewerken, opslaan, spelling en stijl, beveiliging ...

Alle modules in afdrukbare vorm in één pdf-bestand.