Begeleid Zelfstandig Leren - Presenteren met MS PowerPoint 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL


     
Zelfevaluatie

Om na te gaan of je de leerstof van MS PowerPoint onder de knie hebt, kun je de zelfevaluatieoefeningen maken.

Het verwachte resultaat zie je telkens in de afbeelding per dia. Eventuele effecten op de objecten van de dia en op de dia's zelf kun je bekijken in de video die je vindt op de pagina Sleutels.

 
     

Chocolade.pptx

Brugge.pptx

Alle zelfevaluaties in afdrukbare vorm in één pdf-bestand.

Data van alle zelfevaluaties in één zipbestand.

Oplossingen van alle zelfevaluaties in één zipbestand.