Begeleid Zelfstandig Leren - Presenteren met MS PowerPoint 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL


   
Modules

De werkomgeving van MS PowerPoint 2016
De schermonderdelen van MS PowerPoint 2016, gebruik van het lint, de werkbalk Snelle toegang, standaardinstellingen aanpassen, het lint aanpassen, de backstage gebruiken, snel aan de slag met uitleg...

Presentaties op basis van een bestaande sjabloon of thema
Onderscheid tussen een sjabloon en een thema, een thema toepassen op een presentatie, tekstdia en titeldia toevoegen, invoegen van kop- en voettekst

Een bestaand thema aanpassen en opslaan
Aanpassen in diamodel, hand-outmodel en notitiemodel van: objecten, lettertype, opsommingen, voettekst, thema, achtergrondkleur ... gewijzigd diamodel en thema opslaan

Een thema ontwerpen
Een thema ontwerpen: themakleuren, themalettertypen en thema-effecten; wijzigingen opslaan in een nieuw thema; gegevens toevoegen en presentatie opslaan als sjabloon

Een nieuwe sjabloon gebruiken
Verschillende mogelijkheden om een presentatie te openen op basis van een zelf gemaakte sjabloon
Een thema aanpassen en toepassen
Themakleuren aanpassen, thema's downloaden van Office Online, toepassen op één dia; kleuren gebruiken die niet voorkomen in een kleurenthema; themakleuren van een andere presentatie gebruiken
Tekst toevoegen
Tekst toevoegen, tekstkenmerken wijzigen, tekst met automatische nummering en opsomming
Werken met secties
Dia's indelen in secties, secties een naam geven, secties verplaatsen en verwijderen, sectieweergave
Illustraties en afbeeldingen
Invoegen van illustraties, invoegen van statische afbeeldingen, invoegen van bewegende afbeeldingen, een afbeelding als achtergrond van een dia, afbeeldingen bewerken, achtergrond van een afbeelding verwijderen, afbeeldingen comprimeren, raster en hulplijnen gebruiken
Grafische vormen
Grafische vormen invoegen en bewerken, tekenmodus vergrendelen om meerdere vormen in te voegen
SmartArt en organigram
Invoegen en bewerken van een SmartArt, organigram ...
Tabellen
Tabellen invoegen, de opmaak en de indeling van een tabel aanpassen, tabellen overhalen uit MS Word of MS Excel
Grafieken
Grafieken aanmaken, opmaken en bewerken
Muziek
Muziek toevoegen aan de presentatie, afspeelopties van een audiofragment instellen, een audiofragment knippen, geluidsfragmenten optimaliseren, comprimeren
Video
Een video invoegen in een presentatie, een video knippen, optimaliseren, posterkader toevoegen, een video afspelen in een vorm, tekst toevoegen aan een video, een video beginnen of eindigen met een vervagingseffect, mediabestanden comprimeren
Hyperlinks
Invoegen, bewerken en kopiëren van hyperlinks op tekst, afbeeldingen, vormen, SmartArt ... kleuren van een hyperlink aanpassen, vervangende tekst ...
Animatie op objecten
Animatie-effecten op objecten, animatievolgorde, effectopties ... overgangen met grafische 3D-effecten met beweging gebruiken
Animatie op tekst
Animatie-effecten op tekst en instellen van effectopties, gebruik van een trigger, effecten op tekst in een video toepassen en synchroniseren met de video, gebruik van bladwijzer in een mediabestand
Animatie op SmartArt-afbeeldingen en grafieken
Animatie-effecten op een SmartArt en een grafiek instellen, effectopties aanpassen
Overgangseffecten op dia's
Overgangseffecten en tijdsindeling op dia's plaatsen, werken met verschillende overgangen per sectie
Hand-outs
Hand-outs afdrukken in MS PowerPoint en MS Word
Dia's verplaatsen
Dia's verplaatsen in diasorteerderweergave en normale weergave; het effect van verplaatsen van dia's op bestaande hyperlinks
Een presentatie weergeven
De verschillende weergaves van MS PowerPoint gebruiken, navigeren in een diavoorstelling manueel en via snelmenu, een aangepaste voorstelling maken, aantekeningen maken tijdens een diavoorstelling
Online presenteren
Een presentatie via internet uitzenden voor een extern publiek, zodat het publiek deze kan volgen in een webbrowser terwijl de diavoorstelling wordt gegeven
Algemene instellingen
Algemene instellingen van MS PowerPoint aanpassen, Autoherstel, bestanden sluiten zonder op te slaan, opties aanpassen voor: weergave, afdrukken, bewerken, opslaan, spelling en stijl, beveiliging ...