Begeleid Zelfstandig Leren - Gegevensbeheer met MS Acccess 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL


       
Demo's
Gebruik van het lint Records verwijderen
Het lint aanpassen Aanpassen van tabelstructuur
Rijhoogte en kolombreedte aanpassen Tabelvalidatie instellen
Kolommen blokkeren en verplaatsen Verwijderen, raadplegen en definiëren van subgegevensbladen
Zoeken naar records in een tabel Werkwijze opnemen, verwijderen en verplaatsen van velden in queryraster
Gegevens filteren met selectie en filter Gebruik van de opbouwfunctie voor expressies
Gegevens filteren met formulierfilter Subformulier aanmaken in ontwerpweergave
Gegevens vervangen Subrapport aanmaken in ontwerpweergave
Records toevoegen