Begeleid Zelfstandig Leren - Gegevensbeheer met MS Acccess 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL


     
Zelfevaluatie per leereenheid
Per leereenheid vind je hier extra oefeningen voor zelfevaluatie. Voor sommige leereenheden heb je extra databestanden nodig. Deze bestanden kun je rechtreeks vanuit de opgave openen of vanuit deze pagina. De oplossing van de oefeningen vind je terug bij de sleutels.
MS Access en relationele databanken  
Navigeren in gegevensbladweergave
Opmaak van de gegevensbladweergave
Snel een formulier maken
Zoeken en filteren
Gegevens aanpassen
Een tabel ontwerpen - deel 1 - veldnamen, gegevenstype, beschrijving
Een tabel ontwerpen - deel 2 - veldeigenschappen, tabeleigenschappen
Een tabel ontwerpen - deel 3 - index, primaire sleutel
Relaties tussen tabellen
Eenvoudige selectiequery's
Gebruik van speciale operatoren en functies in selectiequery's
Bijkomende mogelijkheden bij selectiequery's
Parameterquery's
Totaalquery's
Actiequery's
Een formulier ontwerpen
Eigenschappen van een formulier en besturingselementen
Extra besturingselementen aan een formulier toevoegen
Navigatieformulieren en toepassingsonderdelen
Formulieren en subformulieren
Een rapport ontwerpen
Etiketten
Rapporten met groeperingen
Rapporten met subrapporten

Alle zelfevaluaties in afdrukbare vorm in één pdf-bestand.

Data van alle zelfevaluaties in één zipbestand.

Oplossingen van alle zelfevaluaties in één zipbestand.