Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met MS Excel 2013
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

  

 

 

 

 

 

 

 

Demo's

Gebruik van het lint
Navigeren in een werkmap
Het lint aanpassen door tabbladen, groepen en opdrachten toe te voegen.
Formules invoeren door aanwijzen
Functies invoeren en fomulepalet aanpassen
Cellen vullen met de vulgreep
Reeksen doorvoeren
Een nieuwe lijst voor de vulgreep opnemen
Cellen opmaken
Gebruik van voorwaardelijke opmaak om cellen een opmaak te geven
Een ander thema toepassen
Pagina-instellingen voor het afdrukken van werkbladen
Aanmaken van kop- en voetteksten
Formules controleren - werken met bron- en doelcelpijlen
Formules evalueren
Een rekenblad beveiligen
Een rekenblad opslaan in de Cloud
Een grafiek aanmaken
Een grafiek bewerken
Een interactieve grafiek maken met Power View
Een sparkline aanmaken en aanpassen
Gegevens sorteren
Gegevens filteren
De functies MIN(), MAX(), GEMIDDELDE(), AFRONDEN(), AANTAL.ALS(), AANTALLEN.ALS()
Aanmaken van een keuzelijst
De functie VERT.ZOEKEN()
Geneste formules aanmaken
Aangepaste notaties definiëren
Relatieve, absolute en gemengde adressering
Cellen, rijen en kolommen invoegen
Gebruik van matrixformules
Werkbladen groeperen
Werkbladen koppelen
Een draaitabel aanmaken
Slicers gebruiken om draaitabelgegevens te filteren
Een draaigrafiek aanmaken
Eenvoudige subtotalen
Subtotalen filteren
Gebruik van Exceltabellen
Snelle analyse gebruiken om gegevens te analyseren
Cellen en bereiken benoemen
Werken met Scenariobeheer
Doelzoeken
Een scenariorapport en scenariosamenvatting maken
Gebruik van Flash Fill om automatisch waarden in te vullen
Een macro opnemen en koppelen aan een knop op het lint