Begeleid Zelfstandig Leren - Rekenblad met MS Excel 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL


   
Modules

Werkomgeving van MS Excel 2016
Nieuwe interface, schermonderdelen kunnen benoemen, standaardinstellingen aanpassen, snelmenu op een werkbladtab, navigeren door een werkblad, een bereik aanduiden, het lint aanpassen, de backstage gebruiken, bestanden lokaal en in de Cloud opslaan, bestanden delen...

Gegevens invoeren
Invoeren van tekst, getallen, eenvoudige formules en functies

Formules kopiëren en cellen vullen
Formules kopiëren, relatieve en absolute adressering. Vulgreep en reeksen doorvoeren.

Opmaak van een werkmap en cellen
Kolombreedte en rijhoogte aanpassen, lettertype, uitlijning, patronen, randen, getalopmaak, voorwaardelijke opmaak, gebruik van thema's ...

Werkbladen afdrukken
Pagina-instellingen voor afdrukken, invoegen van kop- en voetteksten, afdrukbereik instellen, een rekenblad afdrukken.

Formules evalueren en controleren
Formules evalueren, de werkbalk formules controleren, foutcontrole, controlemodus, venster controle.

Een rekenblad beveiligen
Cellen beveiligen, een werkmap beveiligen.

Een rekenblad en sjablonen
Een rekenblad opslaan als sjabloon, een rekenblad maken op basis van sjabloon, een sjabloon gebruiken.

Grafieken
Aanmaken van grafieken met grafiekaanbevelingen, grafieken opmaken en bewerken met o.a. de grafiekknoppen, grafieken opslaan als grafieksjabloon, combinatiegrafieken, 3D-Maps

Sparklines
Sparklines gebruiken om gegevenstrends weer te geven.

Data sorteren, filteren en titels blokkeren
Titels blokkeren bij grote werkbladen, data sorteren en filteren.

De functies SOM(), MIN(), MAX(), GEMIDDELDE(), AFRONDEN(), AANTAL.ALS(), AANTALLEN.ALS(), ISLEEG(), VERT.ZOEKEN(), keuzelijst
Gebruik van de functies: MIN(), MAX(), GEMIDDELDE(), AFRONDEN(), AANTAL.ALS(), AANTALLEN.ALS(), ISLEEG(), VERT.ZOEKEN(). Aanmaken van een keuzelijst.

Aangepaste notaties
Aangepaste getalnotaties definiëren.

Werken met formules
Formules kopiëren, relatieve, absolute en gemengde adressering, geneste formules, de functie ISGETAL().

Invoegen van cellen, rijen en kolommen
Rijen en kolommen invoegen met en zonder opmaak, formules aanpassen, de functie EN().

Werken met meerdere werkbladen
Werkbladen kopiëren, werkbladen groeperen, een samenvattend werkblad aanmaken, de functies AANTAL(), AANTALARG(), ISGETAL(), SOM.ALS(), gebruik van matrixformules, invoegen van illustraties.

Rekenbladen koppelen
Gegevens van rekenbladen koppelen, koppelingen beheren, vervolgkeuzelijst, geneste functies.

Draaitabellen en -grafieken
Draaitabellen maken en bewerken, gegevens groeperen, gegevens filteren, gebruik van slicers, gegevens van een draaitabel weergeven in een grafiek. Draaigrafiek maken zonder draaitabel.

Groeperen en subtotalen
Gegevens in een rekenblad groeperen, eenvoudige subtotalen maken, detailniveau wijzigen, geneste subtotalen, subtotalen van gefilterde gegevens, een Excel-tabel, subtotalen voorstellen in grafiek.

Snelle analyse
Op een snelle manier gegevens analyseren door grafieken, sparklines, tabelstijlen, draaitabellen, totalen, voorwaardelijke opmaak .... te maken via de knop Snelle analyse.

Cel- en bereiknamen
Cellen en bereiken benoemen, werken met cel- en bereiknamen in formules.

Scenario's en voorspelling
Scenario's maken, wisselen tussen scenario's, een draaitabel en een samenvattende tabel van een scenariorapport maken. Een voorspellingsblad maken om gegevenstrends te voorspellen.

Datum-, tijd- en tekstfuncties
NU(), VANDAAG(), JAAR(), MAAND(), DAG(), DATUM(), DAGEN360(), DATUMWAARDE(), NETTO.WERKDAGEN(), WEEKNUMMER(), WEEKDAG(), TEKST(), LINKS(), RECHTS(), DEEL(), VERVANGEN(), HOOFDLETTERS(), KLEINE.LETTERS(). Gebruik van Flash Fill.

Financiële functies
LIN.AFSCHR(), BET(), NPER(), IBET(), PBET(), RENTE(), compatibiliteit met oudere functies.

Macro's
Macro's opnemen, beveiligingsniveau, macro koppelen aan object, werkbalk, formulierknop, relatieve en absolute adressering in de macro, beschikbaarheid van macro's.

Beheer van MS Excel
Het beheren van werkmappen, Autoherstel, bestanden sluiten zonder op te slaan, instellingen van MS Excel.